Sponsors

Alle inkomsten worden integraal besteed aan onze projecten ter plaatse!

Zie ook: Hoe steunen


Met heel veel dank voor o.a. de medewerking, de organisatie van activiteiten ten voordele van onze projecten aan :